DDZ-Logo
HHU-LogoLogo der Leibniz-GemeinschaftLogo des DZD
DDZ

HomeProteome Analysis UnitPublicationsAnnual WorkshopProtein-DatabaseClickable ImagesImpressumDatenschutz
PeroxisomeMitochondria
Peroxisome
PH-Range: 4-7PH-Range: 6-9
Pexi-4-7_2250x1750_scaled_1544464617.3521 Pexi-6-9_2250x1750_scaled_1544464617.3521

Spot-IDUniProtKBSwiss_IDProteinnameGene_nameGENE_ID
1406Q64374RGN_MOUSERegucalcin Rgn19733